Legalne kursy azbestowe.

Zdobędziesz uprawnienia do usuwania, konserwacji i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest.

Kurs usuwania azbestu na Polskę

Kurs usuwania azbestu certyfikat w języku niemieckim TRGS (wyroby azbesto-cementowe)

Kurs usuwania azbestu na Norwegię, Danię, Belgię, Szwecję

Kurs usuwania azbestu certyfikat w języku niemieckim TRGS (wszystkie wyroby azbestowe)